Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda obiektu PmiItem

Opis:
Zwraca odniesienie do zmiennej elementu graficznego. Patrz Zmienne elementu graficznego.
Składnia:
Vars(sName As String) As Object
Wołanie:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej elementu (rozróżnia duże/małe litery)
Notatka:

Zmienne elementu graficznego są definiowane w zakładce Zmienne.

Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

 
Wskazówka! Zmienną elementu graficznego można uzyskać również bezposŕednio przy pomocy metody Items rozszerzonym sposobem wprowadzenia ścieżki przy pomocy #vars.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//Ustawienie wartości liczbowej do właściwości typu Double, Integer, Boolean, itd.
oItem.Vars("Numvar").Value = 1;

//Ustawienie koloru w zmiennej Colorvar typu Kolor.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Ustawienie czcionki w zmiennej Fontvar typu Czcionka.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice