Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda obiektu PmiItem

Opis:
Zwraca odniesienie do zmiennej elementu graficznego. Patrz Zmienne elementu graficznego.
Składnia:
Vars(sName As String) As Object
Wołanie:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej elementu (rozróżnia duże/małe litery)
Notatka:

Zmienne elementu graficznego są definiowane w zakładce Zmienne.

Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

 
Notatka! Zmienna elementu graficznego jest narzędziem do tworzenia użytkownikiem dodanych właściwości elementów.

Zmienna jest typu Obiekt. Obiekt ten posiada tylko jedyną właściwość Value, która przedstawia własną wartość zmiennej. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie z danymi PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
 
Wskazówka! Zmienną elementu graficznego można uzyskać również bezposŕednio przy pomocy metody Items rozszerzonym sposobem wprowadzenia ścieżki przy pomocy #vars.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//Ustawienie wartości liczbowej do właściwości typu Double, Integer, Boolean, itd.
oItem.Vars("Numvar").Value = x;

//Ustawienie koloru w zmiennej Colorvar typu Kolor.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Ustawienie czcionki w zmiennej Fontvar typu Czcionka.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice