Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TypeName - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Zwraca nazwę typu elementu graficznego.
Składnia:
TypeName As String
Wołanie:
s = oItem.TypeName
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ obiektu" niniejszego obiektu.

Dla PROMOTIC obiekty jest do tego samego celu przeznaczona właściwość ClassName.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice