Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToolTip - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Tooltip (tekst) elementu graficznego.
Składnia:
ToolTip As String
Wołanie:
s = oItem.ToolTip
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst tooltipa" niniejszego obiektu.
 

Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)

Właściwość ta nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice