Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShowMenu - metoda obiektu PmiItem

Opis:
Wywoła menu lokalne elementu.
Składnia:
ShowMenu
Wołanie:
oItem.ShowMenu
Notatka:
Domyślnie menu lokalne zostanie automatycznie wywołane naciśnięciem prawego przycisku myszki ponad elementem (lub również lewego przycisku lub klawiszem spacja - jeżeli został ustawiony konfigurator "Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki"). Wtedy nie trzeba wołać tą metodę.

Metodę tą można wykorzystać do niestandardowego otwierania menu, na przykład kiedy należy otworzyć menu poprzez kliknięcie myszki tylko w określonym obszarze elementu, itd.

 
Menu lokalne elementu można wytworzyć przez wypełnienie zdarzenia: onMenuFill i onMenuSelect (patrz Przykład dla JavaScript lub Przykład dla VBScript w opisie obiektu PmMenu).
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice