Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MouseOn - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Określenie, czy kursor myszki znajduje się nad elementem graficznym. Można zastosować do wyróżnienia elementu graficznego, nad którym znajduje się kursor myszki.
Składnia:
MouseOn As Boolean
Wołanie:
b = oItem.MouseOn
Wartości:
true - kursor myszki znajduje się nad elementem
false - kursor myszki jest poza elementem
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość zwraca wartość true także w przypadku elementu niewidzialnego. Zatem ta właściwość może w elemencie wpływać nie tylko na wygląd, lecz także na widzialność elementu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach

Właściwość ta nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot.

 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice