Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPar - metoda obiektu PmiItem

Opis:
Odczyt wartości parametru elementu graficznego. Jeżeli określony parametr nie znajduje się w danym elemencie graficznym, wtedy jest wyszukiwany w przodkach tego elementu aż w końcu jest wyszukiwany w parametrach elementu graficznego PmiRoot.
Składnia:
GetPar(sPar As String, [nAttr As Long]) As Variant
Wołanie:
value = oItem.GetPar(sPar)
Parametry:
sPar(String) Nazwa parametru (rozróżnia duże/małe litery).
nAttr[opcjonalne] (Long) Dodatkowe atrybuty do stwierdzenia parametru.
0 (domyślnie) - Wartość zwrócona jest typu String.
1 - Wartość zwrócona jest typu Long.

Jeżeli wartość nie można skonwertować na liczbę całkowitą, wtedy metoda zwraca wartość NaN - można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid.

Wartość zwrotna:
Zwraca wartość parametru. W przypadku błędu zwraca pustą wartość Empty.
Notatka:
Parametr można odczytywać:
- w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
- w konfiguratorach przy pomocy makro wyrażenia $.par (np. przy definicji powiązań danych).

Oby dwa zastosowania odczytują parametr sposobem kaskadowym, tzn. jeżeli element, w którym makro/metoda jest zastosowana nie posiada takiego parametru, wtedy parametr jest wyszukiwany w jego rodzicu (w elemencie, do którego jest zagnieżdżony) aż w końcu jest wyszukiwany w elemencie PmiRoot.

 
Metoda działa również dla Web paneli.
Przykład:
Odczyt wartośic parametru abc. Parametr ten może być zdefiniowany w elemencie oItem lub jego przodkach.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
var x = oItem.GetPar("abc");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice