Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetChildByIndex - metoda obiektu PmiItem

Opis:
Zwraca zagnieżdżony element graficzny określony przez jego kolejność.
Składnia:
GetChildByIndex(nIndex As Long) As Object
Wołanie:
o = oItem.GetChildByIndex(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Kolejność (indeks) elementu agnieżdżonego (indeksowane od 0).
Notatka:
Jest stosowany przede wszystkim do grupowych zmian elementów zagnieżdżonych określonego typu. Dla PROMOTIC obiekty istnieje do tego samego celu metoda GetOwnedByIndex.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice