Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - wlaściwość obiektu PmiItem

Opis:
Zezwolenie/zakaz jakiegokolwiek sterowania, tzn. manipulacji z elementem oraz jego podelementami przez użytkownika.
Składnia:
Enabled As Boolean
Wołanie:
oItem.Enabled = b
Wartości:
true - element wychwyca zdarzenia wywołane przez użytkownika (kliknięcie myszką, naciśnięcie klawisza, itd.)
false - element nie wychwyca żadnego zdarzenia wywołanego przez użytkownika
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sterowanie aktywne" niniejszego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach. (Dla przeglądarki MSIE w wersji 8 oraz niższych właściwość w skrypcie nie działa bezpośrednio, przyszeregowywać/odczytywać należy przy pomocy metod SetProp/GetProp.)
 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice