Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onModeChange - zdarzenie objektu PmiItem

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas zmiany trybu elementu graficznego. Podczas takiej zmiany, na którą by element graficzny mógł zareagować zmianą swojego wyglądu graficznego. W elemencie graficznym standardowo są "pilnowane" zmiany następujących atrybutów:
- widoczność
- zakaz sterowania
- fokus
- przesunięcie myszki ponad elementem
.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.NewValue - (Long)Nowa wartość z stanem elementu graficznego. Stany pojedyńczych "pilnowanych" atrybutów w wartości są zapisane jako pojedyńcze bity. Wartość z ustawionym bitem jest określona w postaci heksadecymalnej (JavaScript).
0x0001 (bit 0) - Bit wskazuje, że element graficzny nie jest widoczny (jest ukryty). Patrz właściwość Visible.
0x0002 (bit 1) - Bit wskazuje, że jeden z rodziców elementu graficznego nie jest widoszny (jest ukryty).
0x0010 (bit 4) - Bit wskazuje, że element graficzny jest zabroniony. Patrz właściwość Enabled.
0x0020 (bit 5) - Bit wskazuje, że jeden z rodziców elementu graficznego jest zabroniony.
0x0100 (bit 8) - Bit wskazuje, że element graficzny posiada fokus (dla sterowania klawiaturą). Patrz właściwość Focus.
0x1000 (bit 12) - Bit wskazuje, że ponad elementem graficznym znajduje się kursor myszki. Patrz właściwość MouseOn.
0x2000 (bit 13) - Bit wskazuje, że ponad dowolnym wżłobionym elementem graficznym znajduje się kursor myszki.
Notatka:

W elemncie graficznym PmiRoot zdarzenie to zostanie wywołane tylko dla wartości pEvent.NewValue = 0x0010 (tzn. jeżeli dany element jest zakazany lub dozwolony).

 
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
 
Przy pomocy tego zdarzenia można wytworzyć aktywne elementy graficzne reagujące zmianą wyglądu na ruch myszki, klawiaturę itd. Można zastosować na przykład w obiekcie PmiCanvas, gdzie można w taki sposób rysować różne jedno lub wielostanowe przyciski. W zdarzeniu można na przykład zmieniać kolor w zależności od tego, czy ponad elementem znajduje się lub nie kursor myszki, czy jest/nie jest element zakazany, czy posiada lub nie fokus itd.
Patrz również:
Przykład:
Zmiana tła elementu PmiPanel w zależności od tego, czy element lub jego rodzice są zezwoleni/zabronioni (0x30 = element 0x0010 + rodzic 0x0020).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.ColorItem = (pEvent.NewValue & 0x30) ? "#808080" : "#C0C0C0";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice