Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFocusOut - zdarzenie objektu PmiItem

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli element utraci fokus. Zdarzenie można zastosować na przykład do zwolnienia infomracji pomocniczych zaktywowanych przy uprzednim uzyskaniu fokusu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot, PmiAx.
 
Zdarzenia onFocusIn oraz onFocusOut są przeznaczone do wywołania dowolnej akcji podczas uzyskania lub utraty fokusa. W celu zmiany wizualnej obiektu podczas zmiany fokusa jest zalecane stosowanie zdarzenia onModeChange, które udostępnia bardziej komleksowe informacje o stanie obiektu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice