Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiItem - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmiItem
 
Element graficzny można ulokować na panel z okna "Konfiguracje wstępne elementów graficznych".
 
Identyfikator #vars:

W obiekcie PmiItem są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne zdefiniowane w zakładce Zmienne. Identyfikator ten można zastosować:

- w metodach dla dostępu do elementów graficznych - na przykład metoda Items("/text1/#vars/aaa") zwraca zmienną "aaa" elementu graficznego "text1".
- w powiązaniu danych GP, gdzie znajduje się również dokładniejszy opis i przykłady dla #vars.
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
OKZatwierdzenie konfiguracji edytowanego elementu graficznego.
CofnijUnieważnij ostatnią konfigurację edytowanego elementu graficznego.
PomocOtwarcie niniejszej strony dokumentacji
ZbiorowoGrupowe kopiowanie właściwości zaznaczonej do innych elementów graficznych.
- W przypadku opcji Kopiuj do oznaczonych elementów dana właściwość zostanie skopiowana do wszystkich zaznaczonych elementów. W przypadku tej opcji nie można właściwości kopiować do elementów zagnieżdżonych, ponieważ nie można zaznaczyć zagnieżdżonego elementu.
- W przypadku opcji Kopiuj wyborem elementów myszką na obszarze zaznaczone właściwość zostanie skopiowana do wszystkich elementów, do których użytkownik kliknie myszką. Dla tej opcji edytor przełączy się do trybu "Grupowe kopiowanie", kiedy można klikać myszką w innych (także zagnieżdżonych) elementach. Po kliknięciu do okna konfiguracyjnego tryb "Grupowe kopiowanie" zostanie zakończony.
Zapisz panelPrzycisk do zapisania bieżącego panelu.
OdświeżWznów ostatnią konfigurację edytowanego elementu graficznego.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice