Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Podelementy - zakładka elementu PmiItem

Opis:
Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych.
 
Definicja elementów włożonych służy do wytwarzania elementów złożonych. Okno to można otworzyć w zakładkce Podelementy w oknie konfiguracyjnym lub przez naciśnięcie klawisza "I" nad elementem bieżącym.

Do następujących elementów graficznych nie można wkładać innych elementów (dlatego te elementy nie posiadają konfiguratora Podelementy): PmiPipe, PmiLine, PmiLine3D, PmiAx, PmiInstance, PmiWFrame, PmiWEdit, PmiWCombo, PmiWCheck, PmiWAnimate.

W każdym elemencie graficznym, który posiada zakładkę "Podelementy", możne definować wszystkie elementy graficzne oferowane przez paletę elementów graficznych.

 
Zaletą elementów złożonych jest na przykład możliwość zmieniać pozycję oraz rozmiary większej ilości elementów jednocześnie. Element złożony można również zapisać do konfiguracji wstępnych, patrz W jaki sposób zapisać element do konfiguracji wstępnych elementów.
Pozycje konfiguracji:
DodajDodanie nowego elementu na koniec listy. Jeżeli wcześniej jest jakiś element w liście zaznaczony, wtedy po naciśnięciu przycisku pojawi się opcja:
Taki sam jak zaznaczony element - włoży taki sam element graficzny jak element zaznaczony.
Nowy element - włoży wybrany element graficzny z okna "Konfiguracje wstępne elementów graficznych".
UsuńUsunięcie zaznaczonego elementu z listy
EdytujEdycja zaznaczonego elementu włożonego
Deaktywuj/AktywujDeaktywacja lub aktywacja elementu graficznego
W góręPrzesunięcie zaznaczonego elementu w kolejności wszytkich elementów włożonych o jedną pozycję do góry
W dółPrzesunięcie zaznaczonego elementu w kolejności wszytkich elementów włożonych o jedną pozycję w dół
Wyjmij na pulpitWyjmie zaznaczony element na pulpit - z elementu włożonego stanie się element samodzielny
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice