Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zdarzenia - zakładka elementu PmiItem

Opis:
Definicja algorytmów zdarzeń obiektu Okno to można otworzyć w zakładce Zdarzenia lub przez naciśnięcie klawisza "C" nad elementem bieżącym.

Ta zakładka razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich elementów graficznych z wyjątkiem: PmiInstance.

Pozycje konfiguracji:
ZdarzeniaLista zdarzeń obiektu. Po wyborze zdarzenia możne definiować skrypt, który ma zostać wykonany po wystąpieniu danego zdarzenia. Zdarzenia danego obiektu znajdują się w opisie tego obiektu.
ParametryLista parametrów skryptu. Na przykład wartością parametru pMe jest odniesienie do PROMOTIC obiektu posiadającego dane zdarzenie. Parametry danego zdarzenia znajdują się w opisie tego zdarzenia.
EdytujPrzycisk, który otworzy duże okno edycji skryptu służące do wygodnego definiowania skryptu (okno jest rozciągnięte na cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlone współrzędne kursora, co jest zwłaszcza dogodne podczas wyszukiwania błędów w skrypcie).
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMeOdniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEventOdniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice