Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Panel - zakładka elementu PmiItem

Opis:
Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego.
 
Taką zakładkę z jej konfiguratorami zawierają następujące elementy graficzne: PmiBar, PmiBarPane, PmiButton, PmiButtonTwo, PmiButtonRadio, PmiPanel, PmiPanelMeter, PmiPrototype, PmiSlider, PmiSliderPane oraz PmiText.
Pozycje konfiguracji:
Kolor paneluKolor tła panelu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.

Obwódka - szerokośćSzerokość obwódki panelu (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BorderWidth.

Typ obwódkiTyp obwódki panelu (wystający, zagłębiony lub rysa).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BorderType.

Konfigurator nie znajduje się w elemencie graficznym: PmiButton oraz PmiButtonTwo.

Wystający
Zagłębiony
Obwódka
Tryb kolorów obwódkiKolory obwódki mogą zostać określone automatycznie lub można je określić ręcznie.
Automatyczne kolory obwódki (domyślnie)
Wpisane kolory obwódki - Nie można wprowadzać w elemencie graficznym: PmiSlider oraz PmiBar.
Jasny kolor obwódkiKolor zjaśnienia obwódki panelu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorLight.

Ma sens tylko jeżeli jest ustawiony konfigurator Wpisane kolory obwódki.

Ciemny kolor obwódkiKolor zciemnienia obwódki panelu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorDark.

Ma sens tylko jeżeli jest ustawiony konfigurator Wpisane kolory obwódki.

Kontrast kolorów obwódki (%)Kontrast zmiany koloru obwódki względem koloru panelu.

Ma sens tylko jeżeli jest ustawiony konfigurator Automatyczne kolory obwódki.

CieniowanieZezwolenie/zakaz cieniowanie.
Pozycja jasnej stronyKierunek, z którego element graficzny jest naświetlony.
U góry
Po lewej
U dołu
Po prawej
Kontrast (-100 do 100%)Kontrast cieniowania (w procentach). Wartość 0 oznacza żaden kontrast, wartości -100, 100 oznaczają największy kontrast.
Jeżeli wartość kontrastu jest dodatnia (>0), wtedy dochodzi do zaciemniania określonego koloru (w konfiguratorze Kolor panelu).
Jeżeli wartość jest ujemna (<0), wtedy dochodzi do zjaśnienia określonego koloru.
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice