Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metody - zakładka elementu PmiItem

Opis:
W tej zakładce można zdefiniować metody projektanta elementu graficznego.
Przyciski:
NowaOtworzy okno Metoda, w którym można wprowadzić nową metodę.
UsuńUsunie zaznaczoną metodę
EdytujOtworzy okno Metoda, w którym można edytować zaznaczpną metodę.
Notatka:
W tej zakładce można do obiektu dodawać następne metody. Poprawne stosowanie takich metod bardzo upraszcza aplikację i czyni ją bardziej czytelną.
 
W niniejszej zakładce można zdefiniować dowolną ilość metod. Na każdym wierszu listy (która znajduje się w lewo u góry) znajduje się definicja właśnie jednej metody. Takie metody można z kolei wywoływać przy pomocy właściwości PmiItem.Methods.
Parametry metody:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym metoda jest zdefiniowana.
pResult[tylko do zapisu] (Variant) Wyjściowy parametr, który jest przeznaczony do zwrócenia końcowej wartości metody.

Jest dostępny tylko w metodach, które są pisane w języku VBScript. Dla języka JavaScript zwrócona wartość zostanie określona w poleceniu return.

Parametry zdefiniowane przez projektanta(Variant) Służy jako przekazywane parametry przy wywołaniu danej metody. Parametry te można zdefiniować w konfiguratorze Parametry.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice