Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiEllipse (Elipsa, Okrąg)

Opis:
Służy do kreślania elips i okręgów.

Konfiguratory elementu umożliwiają wypełnianie za pomocą obszarów kreskowanych. Wytworzony kształt może przedstawiać nie tylko elipsę lub okrąg, lecz również dowolny wycinek elipsy lub okręgu lub łuk.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki elipsy
ColorItem Kolor tła
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Ellipse Właściwości elipsy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice