Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metoda

Opis:
Okno służy do wprowadzania parametrów jednej metody.

Wywołane może być z zakładki Draw.

Pozycje konfiguracji:
NazwaNazwa metody. Nazwa ta nie może być zgodna z nazwą żadnej już istniejącej metody w ramach danego obiektu.
Początkowa zawartość metodyOkreśla, jaka będzie początkowa zawartość skryptu metody po jej wytworzeniu.
brak zawartości - Metoda zostanie wytworzona z pustym skryptem.
wybór obrazka PmiCanvas - Metoda zostanie wytworzona ze skryptem, który implementuje wyrysowanie wybranego obrazka PmiCanvas.
rysowanie obrazka PmiCanvas - Metoda zostanie wytworzona skryptem, który powstanie narysowaniem obrazka PmiCanvas przy pomocy edytora Canvas.
ParametryNazwy parametrów metody oddzielone przecinkiem, na przykład par1,par2,par3. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy metoda nie będzie mieć parametrów. Parametry są domyślnie przekazywane przez odniesienie, tzn. ByRef.

Można określać również parametry przekazywane wartością, tzn. ByVal. Wtedy przed nazwę takiego parametru jest konieczne umieszczenie słowa kluczowego ByVal. Parametry ByVal nie mogą zmieniać wartości zmiennej przekazanej do parametru (przekazywana jest tylko kopia zmiennej).

Wybór obrazkaSłuży do wyboru obrazka PmiCanvas z wachlarza elementów graficznych.
Rysowanie obrazkaSłuży do otwarcia okna edytora Canvas.
Wstawienie wołania tej metody na koniec metody 'onDraw'Jeżeli jest zaznaczone, wtedy na koniec metody 'onDraw' zostanie automatycznie dodany kod, który wykona ustawienie potrzebnych parametrów oraz wołanie tej metody.
Ulokowanie obrazkaOkreśla pozycję oraz rozmiar obrazka względem do obsszaru całego elementu graficznego.
na cały obszar elementu graficznego - Obrazek zostanie wyrysowany na cały obszar elementu graficznego. Jeżeli została określona niezerowa szerokość marginesu, wtedy obszar zostanie pomniejszony ze wszystkich stron o określoną wartość.
we wybranym podobszarze elementu graficznego - Obrazek zostanie wyrysowany w z palca wybranym podobszarze elementu graficznego.
Szerokość marginesuSzerokość marginesu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach wobec wielkości całego elementu graficznego.
xWspółrzędna X lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach wobec wielkości całego elementu graficznego.
yWspółrzędna Y lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach wobec wielkości całego elementu graficznego.
dxSzerokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach wobec wielkości całego elementu graficznego.
dyWysokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach wobec wielkości całego elementu graficznego.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice