Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

save - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Zapisze bieżący stan rysowania (kontekstu).
Składnia:
save As Object
Wołanie:
ctx.save();
Notatka:
Ten zapisany stan można później przywrócić przy pomocy metody restore.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice