Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

restore - metoda obiektu CanvasCtx

Opis:
Zwraca stan zapisany przy pomocy metody save().
Składnia:
restore As Object
Wołanie:
ctx.restore();
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice