Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonUp - zdarzenie objektu PmiButtonTwo

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy zwolnieniu klawisza na klawiaturze lub myszki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.State - (Long) Pierwotny stan przycisku.
pEvent.NextState - (Long) Przyszły stan przycisku. Je wstępnie ustawiony przez system na wartość stanu odwrotną do stanu State. Przez zmianę tej wstępnie ustawionej wartości można zapobiec przełączeniu stanu, jeżeli takie przełączenie nie jest stosowne. (np. czynność nie powiodła się i dlatego nie jest stosowne przełączenie stanu przycisku).
Notatka:
To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
 
Zdarzenie to działa także w Web panelach. W Web panelu jednak na razie nie funkcjonuje zapis do właściwości pEvent.NextState.
 
Stan przycisku można stwierdzić przy pomocy właściwości State.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.NextState == 1)
  //przejsćie do stanu 1
else
  //przejsćie do stanu 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice