Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiBarPane (Miernik paskowy pionowy (poziomy) z nagłówkiem)

Opis:

Element graficzny PmiBarPane wyświetla wartość zmiennej w formie poziomu paska.

Do wyświetlanego paska jest przyszeregowana podziałka. Zakres podziałki, wyświetlane wartości podziałki łącznie z ilością wskazów można ustawiać według potrzeby. Element graficzny może zawierać także dane o mierzonej wartości.

Element graficzny PmiBarPane zawiera wewnętrzny element graficzny PmiBar. Uzyskanie odniesnienia do tego elementu umożliwia właściwość PmiBarPane.Bar.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel
Właściwości i metody:
Bar Zwraca odniesnienie do wewnętrznego elementu PmiBar
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista i ustawienie zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
PmiBar Właściwości wewnętrznego słupka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice