Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiBarPane (Miernik paskowy pionowy (poziomy) z nagłówkiem)

Opis:

Element graficzny PmiBarPane wyświetla wartość zmiennej w formie poziomu paska.

Do wyświetlanego paska jest przyszeregowana podziałka. Zakres podziałki, wyświetlane wartości podziałki łącznie z ilością wskazów można ustawiać według potrzeby. Element graficzny może zawierać także dane o mierzonej wartości.

Element graficzny PmiBarPane zawiera wewnętrzny element graficzny PmiBar. Uzyskanie odniesnienia do tego elementu umożliwia właściwość PmiBarPane.Bar.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
Bar Zwraca odniesnienie do wewnętrznego elementu PmiBar
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
PmiBar Właściwości wewnętrznego słupka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice