Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiAx (ActiveX)

Opis:
Patrz: PmiAx - Szczegółowy opis obiektu
 
Element graficzny PmiAx służy do wyświetlenia graficznych obiektów ActiveX różnych producentów. Przykładami obiektów ActiveX mogą być obiekty PmTable oraz TrendsView, wytworzony przez firmę MICROSYS i dostarczany razem z systemem PROMOTIC. Patrz Lista graficznych ActiveX obiektów systemu PROMOTIC.
 
Przy pomocy elementu PmiAx można w panelu wykorzystać dowolnyy obiekt ActiveX graficzny zainstalowany na komputerze. Element graficzny udostępnia właściwości, metody i zdarzenia wybranego ActiveX obiektu przy pomocy swojej metody PmiAx.Acx.

W celu poprawnego funkcjonowania obiekt ActiveX musi być poprawnie zarejestrowany. Patrz W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
Acx Odniesienie do obiektu ActiveX
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Zdarzenia Ax Zdarzenia obiektu ActiveX zdefiniowane przez jego producenta. Można definiować algorytm skryptu.
ActiveX Właściwości obiektu ActiveX.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice