Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetTimeArray - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca tablicę czasów punktów danych z bufora według parametru sFilter. Przy pomocy parametru można na przykład określić, że zostaną zwrócone punkty z całego bufora lub tylko z części bufora widocznej w przeglądarce.
Składnia:
GetTimeArray(sFilter As String) As Variant
Wołanie:
arr = oPoints.GetTimeArray(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Wybór zbioru punktów danych, których czasy zostaną zwrócone
all - wszytkie punkty danych, które znajdują się w buforze
visible - wszytkie punkty danych, które w chwili wywołania metody znajdują się w części bufora widocznej w przeglądarce
Wartość zwrotna:
Zwraca tablicę czasów punktów danych
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice