Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddPoints - metoda obiektu tvPoints

Opis:

Dodanie jednego punktu danych lub tablicy danych do bufora wewnętrznego.

Określenie czasu(ów) vTimes jest oczekiwane według ustawienia właściwości TrendsView.TimeSetType tzn. "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".

Składnia:
AddPoints(vTimes As Variant, vValues As Variant, vAttrs As Variant, nStyle As Long)
Wołanie:
oPoints.AddPoints vTimes, vValues, vAttrs, 0
Parametry:
vTimes(Variant) Prosta wartość czasu lub rosnąco zesortowana tablica czasów.
vValues(Variant) Prosta wartość liczbowa (rzeczywista) lub tablica takich wartości.
vAttrs(Variant) Nie wykorzystane, należy wprowadzić wartość 0.
nStyle(Long) Sposób dodania punktu danych (tablicy punktów) do bufora tvPoints:
0 - Dodać punkt (tablicę punktów) na koniec bufora
1 - Usunąć zawartość bufora i dodać punkt (tablicę punktów)
4 - Jeżeli odcinek czasu punktów bufora i odcinek czasu (lub tylko jeden czas) nowo dodawanych punktów przekrywają się, wtedy pozostawić wszystkie punkty w buforze i z nowych dodać tylko te, które nie przekrywają się z punktami w buforze.
5 - Jeżeli czasy niektórych z dodawanych punktów są zgodne z czasami istniejących punktów, wtedy istniejące punkty pozostaną w buforze i ich odpowiedniki nie zostaną dodane, pozostałe punkty zostaną dodane do bufora w miejsca odpowiadające ich czasom.
Notatka:
Ma sens tylko w przypadku trendów, które nie są podłączone do źródła danych (prócz zmiennych w obiekcie PmTrend).
Patrz również:
Przykład1:
Czas ma być wprowadzany jako "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym i "czas letni" w okresie letnim.):
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var vTimes, vValues, vAttrs, tNow;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oTView.TimeSetType = 1;
//vTimes = ...
//vValues = ...
vAttrs = 0;
if (oPoints)
{
  oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, vAttrs, 0);
  oTView.Draw();
}
Przykład2:
Czas ma być wprowadzany jako "czas zimowy" także w okresie letnim:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var vTimes, vValues, vAttrs, tNow;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oTView.TimeSetType = 2;
//vTimes = ...
//vValues = ...
vAttrs = 0;
if (oPoints)
{
  oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, vAttrs, 0);
  oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice