Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvGrid - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt tvGrid
 
Obiekt przedstawia linie (poziome lub pionowe) tworzące siatkę. Przeglądarka zawiera dwa obiekty typu tvGrid.
- Jeden przedstawia linie pionowe siatki osi czasu i jest dostępny przy pomocy właściwości TrendsView.GridTime.
- Drugi przedstawia linie poziome siatki osi czasu i jest dostępny przy pomocy właściwości TrendsView.GridValue.
 
Ilość linii oraz ich ułożenie wobec wartości określa obiekt tvTicks, który jest własnością obiektu tvGrid i jest dostępny przy pomocy właściwościtvGrid.Ticks.
 
Prawy, ewentualnie lewy czas podziałki czasu jest określony właściwościami TrendsView.TimeMax oraz TrendsView.TimeMin. Maksymalną, ewentualnie minimalną wartość podziałki wartości reprezentują właściwości tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin aktywnego obiektu tvTrend (patrz TrendsView.TrendActive).
 
Obiekt jest wykorzystany tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Przykład:
Ustawienie właściwości siatki czasu i wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;

oGridTime.Visible = true;
oGridTime.LineType = 2;
oGridTime.Color = "#0000ff";  //ustawienie koloru przy pomocy RGB String
oGridTime.Ticks.AlignType = 3;  //wyrównanie linii pionowych siatki do wartości bezwzględnej
oGridTime.Ticks.AlignValue = 1/4;  //wyrównanie do wartości 06:00:00 osi czasu
oGridTime.Ticks.CountType = 25;
oGridTime.Ticks.CountValue = 4;  //ilość linii jest równy 4

oGridValue.Visible = true;
oGridValue.LineType = 3;
oGridValue.Color = "#0000ff";  //ustawienie koloru przy pomocy RGB String
oGridValue.Ticks.AlignType = 3;  //wyrównanie linii pionowych siatki do wartości bezwzględnej
oGridValue.Ticks.AlignValue = 0;  //wyrównanie do wartości 0 osi wartości (Y)
oGridValue.Ticks.CountType = 10;
oGridValue.Ticks.CountValue = 200;  //odległość dwu linii jest równy 200 na osi wartości
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice