Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableView - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia trendów w trybie tabelkowym. Te konfiguratory ustawiają tryb tabelkowy. Konfigurator jest widoczny jeżeli konfigurator Tryb wyświetlania jest ustawiona na tabelkowy lub właściwość ViewMode jest ustawiona na "table".

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Wysokość wierszaWysokość wiersza w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableRowHigh.

Szerokość wierszaSzerokość wiersza w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeColumnWidth.

Kolor tłaKolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeBgColor.

Kolor wartościKolor tekstu wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeTextColor.

CzcionkaCzcionka w kolumnie czasu w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFont.

Typ formatu czasuTyp formatu wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFormatType.

10 = wg. języka C
20 = automatycznie
Format czasuFormat wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFormat.

Kolor tłaKolor tła nagłówka w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadBgColor.

Kolor etykietKolor etykiet nagłówka w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadTextColor.

CzcionkaCzcionka etykiet nagłówka w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadFont.

Wysokość wierszaWysokość wiersza nagłówka w trybie tabelkowym.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadRowHigh.

Patrz również:
- Zakładka GraphView
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice