Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScaleValue - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia podziałki osi wartości trendu.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
UmieszczenieTyp lokalizacji podziałki wartości/czsu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Location.

0 = niewidoczna
1 = lewa strona
2 = prawa strona
3 = obie strony
Kierunek wzrostu wartościKierunek wyświetlania wartości na osi czasu/wartości

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Direction.

0 = z dołu do góry
1 = z góry w dół
Widoczne deskrypcje wewn. części podziałkiWidoczność deskrypcji wewnętrznej części podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelVisible.

Odległość kresek podziałkiOdległość podziałki od obszaru wykresu

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Distance.

Kolor kresek podziałkiKolor deskrypcji podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelColor.

Odelgłość działek podziałkiOdległość deskrypcji podziałki od głównych działek podziałki (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelDistance.

Format deskrypcjiTyp formatu deskrypcji podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormatType.

0 = automatycznie wg.ilości cyfr
1 = wg.ilości cyfr po przecinku
Wartość formatuFormat deskrypcji podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFormat.

Czcionka deskrypcjiCzcionka deskrypcji podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelFont.

Deskrypcje krańców podziałki widoczneWidoczność deskrypcji krańców podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelBorderVisible.

Kolor deskrypcji krańców podziałkiKolor deskrypcji krańców podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelBorderColor.

Czcionka deskrypcji krańców podziałkiCzcionka deskrypcji krańców podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelBorderFont.

Format deskrypcji krańcówTyp formatu deskrypcji krańców podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelBorderFormatType.

0 = automatycznie wg.ilości cyfr
1 = wg.ilości cyfr po przecinku
Wartość formatuFormat deskrypcji krańców podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LabelBorderFormat.

Wskazy główne podziałki:
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych działek podziałki względem wartości na osi (pionowej).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.

Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Zalecane jest nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.

0 = Żadne wyrównanie
1 = Automatyczne
2 = Wg. wartości bezwzględnej
3 = Wg. procentu długści osi
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania Znaczenie wartości jest zależne od ustawienia konfiguratora Typ wyrównania.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Uwaga! Wyrównanie podziałki nie działa w Webie a lokalnie działa z ograniczeniami. Zalecane jest nie stosowanie (przestarzałe) i pozostaje tylko z powodu kompatybilności.

Ilość wskazówSposób określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 = automatyczne
10 = wg. odległości dwu wskazów
20 = wg. odległości wskazów - procent z długości osi wartości
25 = wg. ilości
Wartość określa ilość wskazów, patrz 'Ilość wskazów'Ilość wskazów głównych podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Kolor wskazówKolor wskazów głównych podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksColor.

Długość wskazówDługość kreski wskazów głównych (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksLength.

Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów głównych (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TicksWidth.

Wskazy podziałki:
Ilość wskazów w pomiędzy dwoma wskazami głównymiIlość wskazów w pomiędzy dwoma wskazami głównymi.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksNum.

Kolor wskazówKolor wskazów podziałki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksColor.

Długość wskazówDługość kreski wskazów (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksLength.

Szerokość wskazówSzerokość linii wskazów (w pikselach).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości MinorTicksWidth.

Patrz również:
- Zakładka ScaleTime
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice