Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Grid - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia właściwości siatki.

Zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Konfiguratory - GridTime (pionowe linie siatki na osi czasu):
WidocznaLinie siatki widoczne.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Visible.

KolorKolor linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Color.

SzerokośćSzerokość linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Width.

Typ liniiTyp linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości LineType.

0 = linia ciągła
1 = linia kreskowa
2 = linia wielopunktowa
3 = linia złożona punktowa
4 = linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównanie działek głównych podziłaki, linii siatki względem wartości na osi.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości AlignType.

0 = Żadne wyrównanie
1 = Automatyczne
2 = Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 = Wg. procentu długści osi czasu
10 = Tak samo jak działki główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania działek głównych deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Ilość liniiSposób określenia ilości głównych działek-deskrypcji podziałki lub linii siatki

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 = automatyczne
10 = wg. odległości dwu działek
11 = wg. odległości dwu działek - w sekundach
12 = wg. odległości dwu działek - w minutach
13 = wg. odległości dwu działek - w godzinach
14 = wg. odległości dwu działek - w dniach
20 = wg. odległości działki - procent z długości osi czasu
25 = wg. ilości działek
40 = linie tylko w punktach
70 = Linie przy głównych działkach podziałki
80 = Przy głównych i elementarnych działkach podziałki
Wartość określająca ilość linii, patrz 'Ilość linii'Ustawienie ilości głównych działek podziałki

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Konfiguratory - GridValue (poziome linie siatki na osi wartości):
WidocznaLinie siatki widoczne.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Visible.

KolorKolor linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Color.

SzerokośćSzerokość linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Width.

Typ liniiTyp linii siatki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości LineType.

0 = linia ciągła
1 = linia kreskowa
2 = linia wielopunktowa
3 = linia złożona punktowa
4 = linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych działek podziałki, linii siatki względem wartości na osi.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości AlignType.

0 = Żadne wyrównanie
1 = Automatyczne
2 = Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 = Wg. procentu długści osi wartości
10 = Tak samo jak główne działki podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania głównych działek deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Ilość liniiSposób określenia ilości głównych działek-deskrypcji podziałki lub linii siatki

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 = automatyczne
10 = wg. odległości dwu działek
20 = wg. odległości działki-procent z długości osi wartości
25 = wg. ilości działek
70 = Linie przy głównych działkach podziałki
80 = Przy głównych i elementarnych działkach podziałki
Wartość określająca ilość linii, patrz 'Ilość linii'Ustawienie ilości głównych działek podziałki

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice