Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Grid - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia właściwości siatki.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Konfiguratory - GridTime (pionowe linie siatki na osi czasu):
WidocznaWidoczność linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

KolorKolor linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

SzerokośćSzerokość linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.

Typ liniiTyp linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.

0 = linia ciągła
1 = linia kreskowa
2 = linia wielopunktowa
3 = linia złożona punktowa
4 = linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównanie wskazów głównych podziłaki, linii siatki względem wartości na osi.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.

0 = Żadne wyrównanie
1 = Automatyczne
2 = Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 = Wg. procentu długści osi czasu
10 = Tak samo jak wskazy główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania wskazów głównych deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Ilość liniiSposób określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 = automatyczne
10 = wg. odległości dwu wskazów
11 = wg. odległości dwu wskazów - w sekundach
12 = wg. odległości dwu wskazów - w minutach
13 = wg. odległości dwu wskazów - w godzinach
14 = wg. odległości dwu wskazów - w dniach
20 = wg. odległości wskazów - procent z długości osi czasu
25 = wg. ilości wskazów
40 = linie tylko w punktach
70 = Linie przy głównych wskazach podziałki
80 = Przy głównych i elementarnych wskazach podziałki
Wartość określająca ilość linii, patrz 'Ilość linii'Ilość wskazów głównych podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Konfiguratory - GridValue (poziome linie siatki na osi wartości):
WidocznaWidoczność linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

KolorKolor linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

SzerokośćSzerokość linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.

Typ liniiTyp linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.

0 = linia ciągła
1 = linia kreskowa
2 = linia wielopunktowa
3 = linia złożona punktowa
4 = linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych działek podziałki, linii siatki względem wartości na osi.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.

0 = Żadne wyrównanie
1 = Automatyczne
2 = Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 = Wg. procentu długści osi wartości
10 = Tak samo jak wskazy główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania głównych działek deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Ilość liniiSposób określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 = Automatyczne
10 = Wg. odległości dwu wskazów
20 = Wg. odległości wskazów - procent z długości osi wartości
25 = Wg. ilości wskazów
70 = Linie przy wskazach głównych podziałki
80 = Przy głównych i elementarnych wskazach podziałki
Wartość określająca ilość linii, patrz 'Ilość linii'Ilość wskazów głównych podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice