Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphView - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia trendów w trybie wykresów. Opisywane konfiguratory ustawiają wygląd wykresów. Powyższy wygląd jest widoczny, jeżeli konfigurator Tryb wyświetlania jest ustawiony na graficzne lub właściwość ViewMode jest ustawiona na "graph".

Zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Kolor tłaKolor tła przeglądarki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości BackgroundColor.

Typ kursoraTyp kursora, jego wygląd.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości CursorType.

0 = żaden
1 = pełny krzyż
2 = linia pionowa
Kolor kursoraKolor kursora.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości CursorColor.

Typ ulokowania kursora czasuUlokowanie etykietki czasu kursora.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości CursorTimeLocation.

0 = nie jest wyświetlana
1 = jest wyświetlana w dole wewnątrz obszaru wykresów
2 = jest wyświetlana w górze wewnątrz obszaru wykresów
Kolor etykietki czasu kursoraKolor etykietki czasu kursora.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości CursorTimeColor.

Wyświetl kursor w trybie autorolowaniaAktywuje kursor także przy włączonym trybie autorolowania.
Wymagać tylko konieczne dane (wymóg optimalizowany)Jeżeli opcja jest aktywna, wtedy przeglądarka żąda od trend serwera tylko dane konieczne, na przykład przy przesunięciu osi czasu o 1/4 długości przeglądarka zażąda tylko o dane odpowiadające bieżącej 1/4 długości osi czasu. Resztę danych przeglądarka ma w swoim buforze z przeszłych wymagań.

Jeżeli opcja jest nie aktywna, wtedy przeglądarka żąda przy zapotrzebowaniu zawsze o kompletne dane odpowiadające całej długości osi czasu.

Zakres osi czasu [sec]Zakres (długość) osi czasu przeglądarki.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ZoomTime.

Minimalny zakres osi czasu [sec]Minimalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić mniejszego).

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TimeZoomMin.

Maksymalny zakres osi czasu [sec] (-1 = nieograniczone)Maksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić większego).

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TimeZoomMax.

Maks. zakres osi czasu dla etykietek wartości [sec]Maksymalny limit zakresu osi czasu przy którym będą wyświetlone etykietki wartości punktów.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TimeZoomMaxForValues.

Maks. zakres osi czasu dla wyświetlenia punktów [sec]Maksymalny limit zakresu osi czasu przy którym będą wyświetlone punkty wartości.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TimeZoomMaxForPoints.

Zakres osi wartościTyp ustawienia zakresu (minimum i maksymum) osi wartości.
1 - każdy trend według swego minimum i maksimum - Zakres osi wartości (minimum i maksymum) jest określony aktywnym trendem (obiektem tvTrend) według jego właściwości ValueMin i ValueMax.
2 - minimum automatycznie, każdy trend osobno - Zakres osi wartości jest określony aktywnym trendem (obiektem tvTrend). Minimum jest określane automatycznie jako minimum wyświetlanych punktów, z kolei maksymum jest określone przy pomocy ustawienia ValueMax.
3 - maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Zakres osi wartości jest określony aktywnym trendem (obiektem tvTrend). Maksymum jest określane automatycznie jako maksymum wartości wyświetlanch punktów, z kolei minimum jest określone przy pomocy ustawienia ValueMin.
4 - Minimum i maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Zakres osi wartości jest określany aktywnym trendem (obiektem tvTrend). Minimum i maksymum jest określane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów.
5 - minimum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Minimum na osi wartości jest dla wszystkich trendów takie samo i jest określane automatycznie jako minimum wartości wyświetlonych punktów wszystkich obiektów tvTrend. Maksymum jest określone przy pomocy ustawienia ValueMax w aktywnym obiekcie tvTrend.
6 - maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Maksymum na osi wartości jest dla wszystkich trendów takie samo i jest określane automatycznie jako maksymum wartości wyświetlonych punktów wszystkich obiektów tvTrend. Minimum jest określone przy pomocy ustawienia ValueMin w aktywnym obiekcie tvTrend.
7 - Minimum i maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Minimum i maksymum na osi wartości jest takie samo dlawszystkich trendów i jest określane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlonych punktów wszystkich obiektów tvTrend.
TrendArea:
Pozycja X,YX i Y pozycja obszaru wykresu.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości X i Y.

Wielkość Dx,DySzerokość i wysokość obszaru wykresu.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Dx i Dy.

KolorKolor powierzchni obszaru wykresu.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Color.

Typ trójwymiarowościTyp trójwymiarowości powierzchni obszaru wykresu.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Type3D.

Szerokość trójwymiarowościSzerokość trójwymiarowości powierzchni obszaru wykresu.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Width3D.

Patrz również:
- Zakładka TableView
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice