Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

General - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Podstawowe ustawienie przeglądarki trendów.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Tryb wyświetlaniaWyświetlanie w formie tabelkowej lub graficznie.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ViewMode.

graficzny - tryb graficzny
tabelkowy - tryb tabelkowy
AutorolowanieZezwolenie/zakaz rolowania automatycznego.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Autoscroll.

Typ autorolowaniaTyp rolowania automatycznego.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollType.

10 = roluj do najnowszej wartości
11 = kiedy najnowszy punkt poza ekranem, roluj o długość
20 = roluj do czasu bieżącego wartości
21 = kiedy bieżączy czas poza ekranem, roluj o długość
30 = roluj zawsze o długość
Częstotliwość doładowania danychPeriod odczytywania danych w sekundach przy włączonym rolowaniu autmoatycznym. Można wprowadzić wartość tylko większe lub równe 0.2 sekundy.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollRate.

Sposób rolowaniaJednostka wartości w konfiguratorze Wielkość rolowania.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollSizeUnit.

0 = o okres czasu w sekundach
1 = o wielokrotność długości osi czasu
Wielkość rolowaniaOkreśla, o jaki odcinek czasu zostanie przesunięta oś czasu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollSize.

Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebieguMaksymalna ilość punktów wyświetlonych w zakresie przeglądarki w jednym trendzie (przebiegu).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsMaxVisibleCount.

Maksymalna wielkość bufora dla punktów jednego przebiegu (trendu)Maksymalna wielkość bufora dla punktów jednego przebiegu (trendu).
Minimalny zakres osi czasu do przeliczania punktówPrzy ustawionych lub większych zakresów osi czasutrend będzie wykonywać przeliczanie uzyskiwanych wartości, jeżeli ilość zwróconych punktów w tym zakresie przekroczy PointsMaxVisibleCount.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TimeZoomMinForCompress.

Typ przeliczeniaTyp przeliczenia uzyskiwanych danych

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości CompressType.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice