Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Control - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienie zakładek konfiguracyjnych dla runtime. Strony ustawiania trendów są dostępne również podczas biegu aplikacji w trybie runtime (przez wywołanie DlgTrends). Strony te składają się z kilku zakładek, i w tym miejscu konfiguracji można ustawić, które z tych zakładek będą dostępne w trybie runtime.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Wyświetl wartości w miejscu kliknięcia myszki
nie wyświetlać
tylko przy najbliższym trendzie
tylko przy trendzie aktywnym
wszystkich trendach
- wyświetl
wartość
wartość - nazwa
wartość - czas
wartość - czas - nazwa
Ustawienie dostępności zakładek na stronach edycyji

Włącz zakładkę 'Podsumowanie'

Włącz zakładkę 'Podstawowa'

Włącz zakładkę 'Podłączenie'

Włącz zakładkę 'Obiekty graficzne'

Domyślnie wyświetlana zakładka
podsumowanie
podstawowa
podłączenie
obiekty graficzne
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice