Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista graficznych ActiveX obiektów systemu PROMOTIC

Następujące elementy graficzne są dostarczane jako część systemu PROMOTIC i można je wykorzystać w aplikacji za pośrednictwem graficznego elementu PmiAx.
Lista obiektów:
PmTable(Tabela) Wyświetlenie danych w formie tabelkowej
TrendsView(Przeglądarka trendów) Wyświetlenie trendowanych danych w sposób graficzny lub tabelkowy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice