Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellTextAlign - wlaściwość obiektu PmTable

Opis:
Wyrównanie horyzontalne (poziome) tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy).

Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest zastąpiona przez metody SetCellTextAlign oraz GetCellTextAlign.

Składnia:
CellTextAlign(Row As Long, Col As Long) As Long
Wołanie:
oTable.CellTextAlign(row, col) = x
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (liczone łącznie z częścią stałą).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone łącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone łącznie z częścią stałą).
Wartości:
0 - W lewo
1 - Na środek
2 - W prawo
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice