Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetFocus - zdarzenie objektu PmTable

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy uzyskaniu fokusu całego elementu PmTable, na przykład kliknięciem myszki na dowolną komórkę.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmiAx posiadającego opiszwanz element ActiveX. Odniesienie do właściwego obiektu ActiveX można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na wartość 1, 2 lub 3.
 
Zdarzenie to na razie nie działa w Web panelach.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice