Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fonts and Texts - zakładka obiektu PmTable

Opis:
Ustawienia czcionki tekstów i właściwości komórek tabeli.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Czcionki:
Czcionka komórek stałej częściUstawienia czcionki komórek w stałej części tabeli.
Czcionka komórek części danychUstawienia czcionki komórek w nie stałej części tabeli.
Właściwości komórek:
Indeks wiersza i kolumny (indeksowane od 0)Indeks wiersza i kolumny komórki, której właściwości mogą być ustawiane przy pomocy kolejnych konfiguratorów.
Tekst komórkiTekst komórki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellText.

Szerokość kolumnyUstawienie szerokości kolumny tabeli. Przycisk Ustaw do szerokości ustawi szerokości kolumn z uwzgęldnieniem szerokości tabeli i wymaganej ilości kolumn.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetColWidth.

Wyrównanie tekstu poziom.Wyrównanie w poziomie tekstu wybranej komórki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellTextAlign.

0 = W lewo
1 = Na środek
2 = W prawo
Wyrównanie tekstu pion.Wyrównanie w pionie tekstu wybranej komórki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellTextAlignVert.

0 = W górę
1 = Na środek
2 = W dół
Kolor tekstu komórkiUstawienie koloru tekstu zaznaczonej komórki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellForeColor.

Kolor tła komórkiUstawienie koloru tła zaznaczonej komórki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellBackColor.

Komórka do edycjiWłączenie możliwości edycji komórki. Można zastosować tylko jeżeli w zakładce 'General' jest ustawiony konfigurator 'Tryb edycji' na opcję 3.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości GetCellEditable.

Ustaw właściwość dla całej kolumnyUstawia wartość zaznaczonej właściwości dla całej kolumny.
Ustaw właściwość dla całego wierszaUstawia wartość zaznaczonej właściwości dla całego wiersza.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice