Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne elementu graficznego

Zmienna elementu graficznego jest narzędziem do tworzenia użytkownikiem dodanych właściwości elementów.

Zmienna jest typu Obiekt. Obiekt ten posiada tylko jedyną właściwość Value, która przedstawia własną wartość zmiennej. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

 
Dostęp do zmiennej elementu:
- przy pomocy metody PmiItem.Vars. Na przykład

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- przy pomocy identyfikatora #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Zmienne są wykorzystywane na przykład w powiązaniu z danymi: Powiązanie z danymi GP - Powiązanie z właściwością elementu graficznego.
 
Zmienne można wytworzyć w dowolnym elemencie graficznym w zakładce Zmienne.
 
Zmienne mogą być następujących typów:
- String - w takiej wartości można zastosować Makro wyrażenie ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Kolor - łańcuch tekstowy typu RGB String
- Czcionka - tekstowy identyfikator czcionki, np. "PmMiddle"
 
Powiązania danych w zmiennych:
- W każdej zmiennej można wytworzyć powiązanie z danymi.
- Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie z danymi PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
 
Wstępnie ustawione zmienne w elemencie PmiRoot:

W każdym elemencie PmiRootznajdują się dwie wstępnie ustawione zmienne:

- BackroundColor: Kolor tła całego panelu
- FocusColor: Kolor obwódki, która jest wyświetlona wokół wybranego elementu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice