Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązania danych elementów graficznych

Pojęcie Powiązanie danych oznacza powiązanie konfiguratora elementu graficznego ze zmienną. To znaczy, że na konfigurator elementu, w którym jest zdefiniowane powiązanie danych, będzie wpływać wartość zmiennej, z którą jest powiązany. Powiązanie danych jest ustawiane w oknie konfiguracji danego elementu oraz można go zadefiniować we wszystkich konfiguratorach, których częścią jest przycisk powiązania danych.
 
Przykład:

W edytorze aplikacji systemu PROMOTIC znajduje się obiekt PmFolder ("Kociol1") a w tym obiekcie znajduje się obiekt PmData z pozycją danych ("Temperatura1"). Wartość tej pozycji ma być wyświetlana w panelu przy pomocy elementu graficznego PmiText. W konfiguracji tego elementu graficznego kliknij na przycisk powiązania danych konfiguratora Tekst. Wybierz: Powiązanie danych PP - Powiązanie z właściwością PROMOTIC obiektu, wyszukaj obiekt PmData, pozycję typu Var ("Temperatura1") i w konfiguratorze Właściwość wprowadź wymaganą właściwość (w tym przypadku Value).

Lista powiązań danych:
PP - Powiązanie z właściwością PROMOTIC obiektu Powiązanie z właściwością PROMOTIC obiektu
T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości
E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym Powiązanie z wyrażeniem ogólnym
GP - Powiązanie z właściwością elementu graficznego Powiązanie z właściwością elementu graficznego
AP - Powiązanie ze zmienną aplikacji Powiązanie ze zmienną aplikacji
SP - Powiązanie z właściwością obiektu Pm Powiązanie z właściwością obiektu Pm
OP - Powiązanie z właściwością obiektu określonego wyrażeniem Powiązanie z właściwością obiektu określonego wyrażeniem
F - Powiązanie z formatowanym tekstem Powiązanie z formatowanym tekstem
S - Powiązanie z zawartością pliku tekstowego Powiązanie z zawartością pliku tekstowego
UP - Powiązanie z właściwością zalogowanego użytkownika Powiązanie z właściwością zalogowanego użytkownika
V - Powiązanie z wyrażeniem elementarym Powiązanie z wyrażeniem elementarym (przestarzałe)
LN - Powiązanie do obliczenia wedłu funkcji liniowej Powiązanie do obliczenia wedłu funkcji liniowej (przestarzałe)
VB - Powiązanie z wyrażeniem skryptowym Powiązanie z wyrażeniem skryptowym (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice