Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych VB - Powiązanie z wyrażeniem skryptowym

Opis:
Wartością powiązania danych VB jest wartość dowolnego wyrażenia w języku VBScript. W wyrażeniu mogą być wykorzystane Operatory VBScript, stałe, odniesienia do obiektów, itd.

To powiązanie danych nie działa w Web panelach.

Niniejsze powiązanie z danymi jest przestarzałe (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować powiązania danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym.

Konfiguratory powiązania danych:
VBScript wyrażenieDowolne wyrażenie w składni języka VBScript. Wartość tego wyrażenia będzie wartością powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Przykład:
W edytorze aplikacji miejmy w obiekcie PmRoot umieszczony obiekt PmData o nazwie Data z pozycją danych d0. Wartością powiązania danych VB o tekście:
Pm("/Data/#vars/d0") + 10
będzie wartość zmiennej d0 obiektu PmData zwiększona o 10.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice