Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości

Opis:
Powiązanie danych T zawsze oferuje dla pewnej wartości zmiennej sterującej odpowiednią wartość, wprowadzoną w tabeli.
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienna sterującaW tej tablicy musi zostać zdefiniowana zmienna sterująca, która jest zazwyczaj powiązana do dalszego powiązania danych.
Wartości zmiennej sterującejW tej tablicy muszą zostać zdefiniowane granice poszczególnych przedziałów, w których zmienia się zmienna sterująca (mogą być wartościami stałymi lub mogą być dalej powiązane z kolejnym powiązaniem danych). Przez wypełnienie poszczególnych wierszy tabeli powstaną przedziały zamknięte od dołu i otwarte od góry (przedział <x,y)). Jeżeli wartość zmiennej sterującej znajduje się w odpowiednim przedziale, wtedy wynikiem powiązania danych jest wartość sąsiedniego konfiguratora.
DodajDodanie następnego wiersza tablicy.
WłóżWłożenie następnego wiersza w tablicy (nad zaznaczony wiersz).
UsuńUsunięcie zaznaczonego wiersza tablicy.
Usuń wszystkoUsunięcie wszystkich wierszy tablicy (z wyjątkiem wiersza Default).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki webowej)
 
Dla niektórych prostszych tabel jest bardziej odpowiednie zastosowanie powiązania danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym. Patrz Przykład5.
Przykład:
Miejmy tablicę o trzech wartościach 10, 20 i 30. Wtedy:
Wiersz Default jest ważny dla wartości zmiennej sterującej mniejsze niż 10.
Wiersz z wartością 10 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 10 oraz mniejsze niż 20.
Wiersz z wartością 20 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 20 oraz mniejsze niż 30.
Wiersz z wartością 30 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 30.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice