Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych SP - Powiązanie z właściwością obiektu Pm

Opis:
Wartością powiązania danych SP jest wartość wybranej właściwości obiektu Pm.
Konfiguratory powiązania danych:
ZmiennaWłaściwość obiektu Pm, z której jest wytwarzane powiązanie danych. Można wybrać z oferty po kliknięciu na przycisk.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje się z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmPanel > Web serwer > Częstostliwość odświeżania stron HTML [s]".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice