Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych S - Powiązanie z zawartością pliku tekstowego

Opis:
Wartością powiązania danych S jest tekst uzyskany z wybranego pliku.

To powiązanie danych nie działa w Web panelach.

Konfiguratory powiązania danych:
Nazwa plikuNazwa pliku razem ze ścieżką, z którego ma być odczytany tekst. Jeżeli chodzi o plik tekstowy, wtedy wystarczy wypełnienie tego konfiguratora, konfiguratory Sekcja oraz Klucz w tym przypadku nie mają znaczenia. W tym przypadku zostanie wczytana cała zawartość pliku tekstowego. Plik można wybrać przy pomocy przycisku obok.
SekcjaSekcja pliku *.ini, z której ma zostać wczytany tekst (należy wypełnić bez kwadratowych).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

KluczKlucz pliku *.ini, z którego ma zostać wczytany tekst.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Notatka:
Powiązanie danych nie jest ograniczona wielkością pliku tekstowego (powiązanie można ustawić również z tekstem o dużej wielkości).

Jeżeli chodzi o plik INI, wtedy jest konieczne wypełnienie nie tylko konfiguratora Nazwa pliku, lecz również konfiguratorów Sekcja oraz Klucz.

Patrz również:
Przykład:
Miejmy plik "Kociol.ini" o następującej zawartości
[Kociol1]
Run=1

Liczba 1 (jako łańcuch) z sekcji "Kociol1" i klucza "Run" uzyskamy przez następujące wypełnienie konfiguratorów:

Nazwa pliku C:\Data\Kociol.ini
Sekcja Kociol1
Klucz Run
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice