Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wybór koloru

Opis:
Okno palety kolorów służy do określenia koloru w PROMOTIC (w Edytorze paneli w konfiguratorach kolorów elementów, w Edytorze aplikacji w konfiguratorach Kolory stanu alarmów).

Kolor jest określony jako łańcuch #rrggbb, patrz RGB String, opis pracy z kolorem. Wyjątkiem jest wpisanie koloru w środowisku Edytora Paneli (Wynikiem jest łańcuch defcolorN), patrz następujący odcinek.

 
Okno palety kolorów może składać cię aż z trzech możliwości określenia koloru:
1) Określenie ze zbioru wstępnie ustawionych kolorów, w części kolory PROMOTIC. Jeżeli niektóry np. element graficzny w Edytorze Paneli wspiera przejrzystość, wtedy można v takiej części wprowadzić kolor przejrzystości (przycisk z krzyżykiem), w wyniku tego odpowiednia część elementu stanie się przejrzysta o kolor jest transparent.
2) Wybór z pełnej palety kolorów SO Windows w części Kolor Windows.
3) Wybór z kolorów zdefiniowanych w odstępie Kolory definiowane przez użytkownika. Jeżeli jest wybrany kolor użytkownika w środowisku edytora paneli, wtedy wybrany kolor posiada nazwę systemową defcolorN, gdzie N jest numerem porządkowym koloru (indeksowane od 0). Jeżeli jest np. w kilku elementach graficznych zastosowany kolor np. defcolor2 (trzeci od lewej w pierwszym rzędzie), wtedy przy zmianie ustawienia tego koloru (przy pomocy przycisku Ustaw kolor) zostanie zmieniony kolor we wszystkich takich elementach graficznych.
Pozycje konfiguracji:
Kolory PROMOTICPredefiniowane kolory systemu PROMOTIC
Kolory systemu WindowsRęczna lub wizualna edycja koloru
Składowe koloru (Red,Green,Blue)Edycja koloru przy pomocy określenia pojedyńczych składowych R,G,B (czerwony, zielony, niebieski)
RSkładowa koloru R (czerwony)
GSkładowa koloru G (zielony)
BSkładowa koloru B (niebieski)
Kolory zdefiniowane przez użytkownikaWytworzenie oraz zapis użytkownikiem zdefiniowanego koloru
Ustaw kolor użytkownikaWywołanie Windows dialogu Kolor dla ustawienia koloru
PodglądWizualne oraz tekstowe (RGB String) informacje o wybranym kolorze.
Przeźroczystość (Alpha)Ustawienie wartości przeźroczystości (kanału Alpha). Określa się liczbowo w zakresie od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowicie przeźroczysty a 1 całkowicie nieprzeźroczysty.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice