Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu i pasek narzędziowy edytora aplikacji

Pasek narzędziowy (toolbar):

=Menu aplikacje
- Nowa aplikacja ...: Wytworzy nową aplikację PROMOTIC
- Otwórz aplikację ...: Otworzy wybraną aplikację PROMOTIC
- Zapisz aplikację jako ...: Otworzy okno do zapisania aplikacji ze zmianą jej nazwy. Aplikacja zostanie najpierw zamknięta, następnie zostanie wytworzona kopia plików o nowej nazwie "Aplikacja.pra" oraz "Aplikacja.ini", nowy plik "Aplikacja.pra" zostanie otwarty i zostanie w nim usunięte hasło do edycji aplikacji (zostanie usunięta zawartość konfiguratora Hasło do edycji aplikacji).
- Zapisz obiekt (Ctrl+S): Zapisanie bieżąco edytowanego obiektu
- Kopia zapasowa aplikacji: Wytwarzenie i administracja kopii zapasowych
- Wytworzenie kopii zapasowej aplikacji: Backup aplikacji zostanie wykonany poprzez wytworzenie dokładnej kopii aktualnego pliku PRA.
- Wytworzenie kopii zapasowej i defragmentacja aplikacji: Najpierw zostanie wykonana kopia zapasowa aplikacji przez wytworzenie dokładnej kopii pliku bieżącego pliku PRA. Następnie bieżący plik aplikacji zostanie zdefragmentowany.
- Administrator kopii zapasowych aplikacji ...: Otworzy okno do administracji kopii zapasowych: Administrator kopii zapasowych aplikacji
- Przeglądarka plików: Otworzy określony folder w Przeglądarce plików
- Folder aplikacji PROMOTIC (#app:)
- Folder danych źródłowych aplikacji (#appres:)
- Folder danych aplikacji (#data:)
- Folder plików konfiguracyjnych aplikacji (#cfg:)
- Folder plików tymczasowych (#temp:)
- Folder PROMOTIC (#pm:)
- Edycja pliku ini aplikacji: Otworzy INI plik aplikacji w trybie edycji
- Edycja ekranów: Otworzy okno edytora paneli graficznych
- Kompiluj wszystkie panele: Dokona kompilacji wszystkich stosowanych paneli graficznych. To samo można wykonać w edytorze paneli w pasku narzędziowym (Kompilacja wszystkich paneli z testem konsystencji).

- Uruchomienie aplikacji (Ctrl+B): Uruchomienie aplikacji

- INFO system ...: Otworzy okno INFO systemu PROMOTIC
- Administrator tekstów zlokalizowanych ...: Otworzy okno dla administracji lokalnych tekstów aplikacji: Administrator tekstów zlokalizowanych
- Manager plików konfiguracyjnych ...: Otworzy okno ustawień plików konfiguracyjnych aplikacji: Manager plików konfiguracyjnych
- Menedżer skryptów aplikacji ...: Otworzy okno do administracji skryptów aplikacji: Menedżer skryptów aplikacji
- Ustawienia PROMOTIC ...: Otworzy okno Ustawienia PROMOTIC dla ustawienia niektórych właściwości środowiska PROMOTIC
- Pomoc: Otworzy dokumentację PROMOTIC.
- Pomoc (F1): Otworzy dokumentacji PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością.
- Treść pomocy (Ctrl+F1): Otworzy dokumentacji PROMOTIC na początku.

- O aplikacji ...: Otworzy okno informacyjne dotyczące oprogramowania PROMOTIC, gdzie znajdują się informacje o stosowanej wersji PROMOTIC i dane kontaktowe firmy MICROSYS.

- Koniec (Ctrl+F4): Zakończenie i zamknięcie aplikacji PROMOTIC
= Otworzy wybraną aplikację PROMOTIC
= Wytwarzenie i administracja kopii zapasowych
= (Ctrl+S) Zapisanie aplikacji
= Kompiluj wszystkie panele. Dokona kompilacji wszystkich stosowanych paneli graficznych. To samo można wykonać w edytorze paneli w pasku narzędziowym (Kompilacja wszystkich paneli z testem konsystencji).
= (Ctrl+B) Uruchomienie aplikacji
= Otworzy okno INFO systemu PROMOTIC
= Otworzy dokumentacji PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością.
- Pomoc: Otworzy dokumentacji PROMOTIC w części, która ma związek z bieżąco wykonywaną czynnością. (F1)
- Treść pomocy: Otworzy dokumentacji PROMOTIC na początku. (Ctrl+F1)
- O aplikacji: Otworzy okno informacyjne dotyczące oprogramowania PROMOTIC, gdzie znajdują się informacje o stosowanej wersji PROMOTIC i dane kontaktowe firmy MICROSYS. Patrz: W jaki sposób można stwierdzić wersję systemu PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice