Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Edytor aplikacji

Edytor aplikacje jest podstawowym narzędziem do wytwarzania aplikacji w systemie PROMOTIC. Praca z nim jest prosta i intuicyjna (np. wsparcie pracy przy pomocy myszki metodą DRAG AND DROP, itd.).

Edytor aplikacji służy do wytwarzania struktury drzewiastej PROMOTIC obiektów, ich ustawiania, definicji algorytmów, itd.

Struktura drzewiasta jest wytwarzana przy pomocy myszki w Oknie drzewa obiektów (okno po lewej). Do ustawienia poszczególnych obiektów (ich funkcjonalności, definicji algorytmów) służy Okno definicji obiektów (okno po prawej).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice