Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Administrator kopii zapasowych aplikacji

Opis:
Przy pomocy tego okna można otwierać, wytwarzać i usuwać kopie zapasowe bieżącej aplikacji.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:

- W zakładce PmRoot > Aplikacja
Przyciski:
OtwórzOtworzy wýbrany plik kopii zapasowej aplikacji. Można wybrać z trzech różnych sposobów otwarcia:
View - otworzyć kopię zapasową w trybie "tylko do odczytu": Otworzy kopię zapasową w edytorze aplikacji w tryybie "tylko do odczytu". Po zamknięciu edytora zostaną automatycnzie usunięte wszystkie pliki tymczasowe.
Test - otworzyć kopię jako nową aplikację: Otworzy kopię zapasową w nowym edytorze aplikacji jako nową aplikację o wybranej nazwie aplikacji.
Replace - zastąpić aplikację przez tę kopię zapasową: Wytworzy kopię zapasową bieżącej aplikacji. Zastąpi bieżącą wersję aplikacji przez wybraną kopię zapasową i otworzy w istniejącym oknie edytora aplikacji a taką samą nazwą aplikacji.
WytworzyćWytworzy nową kopię zapasową aplikacji. Można wybrać z dwu różnych sposobów wytworzenia:
Wytwórz kopię zapasową aplikacji: Backup aplikacji zostanie wykonany poprzez wytworzenie dokładnej kopii aktualnego pliku PRA.
Wytwórz i zdefragmentuj kopię zapasową aplikacji: Najpierw zostanie wykonana kopia zapasowa aplikacji przez wytworzenie dokładnej kopii pliku bieżącego pliku PRA. Następnie bieżący plik aplikacji zostanie zdefragmentowany.
UsuńUsunie zaznaczony plik kopii zapasowej aplikacji.
MenedżerOtworzy katalog z kopiami zapasowymi w Menedżerze Plików.
UstawieniaOtworzy okno Ustawienia PROMOTIC, w którym można ustawić właściwości automatycznych kopii zapasowych aplikacji.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice