Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Manager plików konfiguracyjnych

Opis:
Przy pomocy tego okna można dodawać, usuwać oraz edytować zawarość plików konfiguracyjnych aplikacji XML oraz INI (patrz Opis struktury plików konfiguracyjnych XML oraz INI do zastosowania w makro wyrażeniu $.cfgfile). Każdy rejestrowany plik konfiguracyjny zostanie wyposażony w unikalny identyfikator (nazwa systemowa, małe litery), przy pomocy którego można się z aplikacji odnosić do pliku konfiguracyjnego. Wartości z plików konfiguracyjnych są później dostępne przy pomocy makro wyrażenieu $.cfgfile.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:

- W zakładce PmRoot > Aplikacja.
- W oknie konfiguracyjnym makro wyrażenia $.cfgfile.
- W edytorze aplikacji w menu: "Możliwości > Manager plików konfiguracyjnych".
Przyciski - Lista plików konfiguracyjnych:
NowySłuży do dodania nowego pliku konfiguracyjnego do aplikacji. Jeżeli określono ścieżkę do nieistniejącego pliku, wtedy zostanie wywołane okno, w którym można zezwolić, czy dany plik na dysku należy otworzyć czy nie. Jeżeli istnieje zarejestrowany plik, którz nie istnieje na dysku, wtedy nie można edytować jego zawartości a w liście plików konfiguracyjnych zostanie zaznaczony czerwonym tłem.
EdytujUmożliwi zmienić identyfikator lub ścieżkę dla wybranego pliku konfiguracyjnego.
UsuńUmożliwia usunąć wybrany plik konfiguracyjny z aplikacji. Po naciśnięciu przycisku zostanie wywołane okno z ostrzeżeniem, w którym można wybrać, czy dany plik ma zostać usunięty również z dysku.
ZapiszSłuży do zapisania wykonanych zmian w zawartości wybranego pliku konfiguracyjnego.
W góręPrzesunie wybrany plik konfiguracyjny w liście o jedną pozycję do góry.
W dółPrzesunie wybrany plik konfiguracyjny w liście o jedną pozycję w dół.
Przyciski - Edytor obiektów:
DodajSłuży do dodania nowej sekcji lub klucza w bieżącej pozycji w strukturze pliku konfiguracyjnego.
EdytujUmożliwia zmienić identyfikator wybranej sekcji lub identyfikator oraz wartość wybranego klucza.
UsuńUsunie wybrany klucz lub wybraną sekcję wraz z wszystkimi jej kluczami oraz podsekcjami.
W góręPrzesunie wybraną sekcję lub klucz w danej pozycji o jedną pozycję do góry.
W dółPrzesunie wybraną sekcję lub klucz w danej pozycji o jedną pozycję w dół.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice