Promotic

Ustawienia kopii zapasowych aplikacji - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości automatycznych kopii zapasowych aplikacji.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w oknie "Ustawienia PROMOTIC".
Konfiguratory:
Maksymalna ilość kopii automatycznychOkreśla maksymalną ilość automatycznie wytwarzanych kopii zapasowych. Po osiągnięciu ustawionej ilości jest przy wytworzeniu nowej kopii usuwana najstarsza kopia zapasowa.
Minimalny przedział czasu kopii [min]Określa minimalny przedział czasu (w minutach) pomiędzy wytwarzanymi kopiami zapasowymi.
Jeżeli czas, który upłynął od wytworzenia ostatniej kopii zapasowej jest mniejsze niż ustawiony, wtedy nie zostanie wytworzona nowa kopia zapasowa nawet jeżeli doszło do zmiany w danych aplikacji.

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.