Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

W jaki sposób pracować z czasem w systemie PROMOTIC

W systemie PROMOTIC wewnętrznie wykorzystuje się typ danych Date. W panelach wykorzystujących język JavaScript stosowany jest pomocniczy obiekt PmDateObject.
 
PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej - (typ danych Date) jest stosowany wewnątrz w systemie PROMOTIC, a także w interfejsie skryptowym Pma obiektów. Ponieważ chodzi o prostą wartość liczbową, to można z nią w łatwy sposób pracować w skryptach (z punktu widzenia odczytu, zapamiętania, zapisu, przekazania do innych skryptów, itd.). Niemniej jednak jeżeli dla data oraz czas trzeba dokonywać również bardziej złożonych operacji (przesunięcia czasu, formatowanie do wyświetlenia, itd.), wtedy jest dogodne z wartości PmDate wytworzyć pomocniczy obiekt PmDateObject, przeznaczony do operacji z datą i czasem.
 

VBScript

Do pracy z datą i czasem VBScript wykorzystuje typ danych Date.

Do pracy z czasem można zastosować Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem.

 
Wytworzyć data oraz czas można na kilka sposobów Now, Date, Time, następne możliwości Notatki dotyczące typu danych Date:, ...

JavaScript

W tym języku czas jest realizowany przy pomocy pomocniczego obiektu PmDateObject. Obiekt ten jest dostosowany do potrzeb systemu PROMOTIC oraz posiada następujący interfejs PmDateObject.

Język JavaScript posiada własny obiekt Date(), ale w systemie PROMOTIC nie jest jego stosowanie wskazane.

 
Obiekt PmDateObject można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject.

Niektóre następne metody PROMOTIC wykorzystujące datę i czas.

Pm.CreateDate - Wytworzy data oraz czas z poszczególnych części
Pm.CreatePmDateObject - Wytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject przeznaczony do pracy z datę i czasem
Pm.FormatDate - Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
Pm.GetDateOf - Zwraca różne daty pochodnych od określonej daty
Pm.IsDaylight - Test ustawienia czasu letniego
Pm.ScanDate - Uzyska datę i czas z wartości tekstowej
Pm.Time - Czas systemowy
PmaTrendGroup.GetTime - Zwraca wymagany czas
PmaTrendGroup.CreateFilter - Wytworzy wartośc filtra przedziału dla kolejnych metod
PmaTrendGroup.RunTime - Zapis bieżących wartości z określonym czasem
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Navigacja:
 
 
- SVG
- W jaki sposób pracować z czasem w systemie PROMOTIC
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice