Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

W jaki sposób pracować z czasem w systemie PROMOTIC

W systemie PROMOTIC wewnętrznie wykorzystuje się typ danych Date. Można również zastosować pomocniczy obiekt PmDateObject.
 
PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej - (typ danych Date) jest stosowany wewnątrz w systemie PROMOTIC, a także w interfejsie skryptowym Pma obiektów. Ponieważ chodzi o prostą wartość liczbową, to można z nią w łatwy sposób pracować w skryptach (z punktu widzenia odczytu, zapamiętania, zapisu, przekazania do innych skryptów, itd.). Niemniej jednak jeżeli dla data oraz czas trzeba dokonywać również bardziej złożonych operacji (przesunięcia czasu, formatowanie do wyświetlenia, itd.), wtedy jest dogodne z wartości PmDate wytworzyć pomocniczy obiekt PmDateObject, przeznaczony do operacji z datą i czasem.
 

JavaScript

Czas w tym języku system PROMOTIC realizuje jako liczbę rzeczywistą typu Double (wartość to liczba dni od 30.12.1899).
 
Język JavaScript posiada własny obiekt Date(), ale w systemie PROMOTIC nie jest jego stosowanie wskazane.
 
Operacje z czasem można również wykonywać:
- przy pomocy metod obiektu Pm (patrz Pm Metody do pracy z datą i czasem)
- lub przy pomocy metod obiektu PmDateObject (obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject).

VBScript

Do pracy z datą i czasem VBScript wykorzystuje typ danych Date, co jest liczbą rzeczywistą typu Double (wartość to liczba dni od 30.12.1899).
 
Wytworzyć data oraz czas można na kilka sposobów, patrz Now, Date, Time. Następne możliwości Notatki dotyczące typu danych Date:, ...
 
Operacje z czasem można również wykonywać:
- przy pomocy funkcji VBScript (patrz Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem)
- przy pomocy metod obiektu Pm (patrz Pm Metody do pracy z datą i czasem)
- lub przy pomocy metod obiektu PmDateObject (obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject).

Niektóre następne metody PROMOTIC wykorzystujące datę i czas.

Pm.CreateDate - Wytworzy data oraz czas z poszczególnych części
Pm.CreatePmDateObject - Wytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject przeznaczony do pracy z datę i czasem
Pm.FormatDate - Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
Pm.GetDateOf - Zwraca różne daty pochodnych od określonej daty
Pm.IsDaylight - Test ustawienia czasu letniego
Pm.ScanDate - Uzyska datę i czas z wartości tekstowej
Pm.Time - Czas systemowy
PmaTrendGroup.GetTime - Zwraca wymagany czas
PmaTrendGroup.CreateFilter - Wytworzy wartośc filtra przedziału dla kolejnych metod
PmaTrendGroup.RunTime - Zapis bieżących wartości z określonym czasem
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Navigacja:
 
 
- SVG
- W jaki sposób pracować z czasem w systemie PROMOTIC
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice