Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC

System PROMOTIC umożliwia pisanie algorytmów w dwu językach skryptowych:
- VBScript oraz
- JavaScript (ten narazie można zastosować tylko w zdarzeniach Pmg obiektów)
W każdym z języków pracuje się z tablicą w odrębny sposób. Rozdział ten opisuje zarys pracy w obydwu językach.
 

VBScript

Tablica w tym języku jest standardową tablicą VBScript, tzn. typ danych Array.

Dla pracy z tą tablicą można zastosować Funkcje VBScript do pracy z tablicą (array).

 
Tablicę można wytworzyć przy pomocy metody Array (dla 1-wymiarowej tablicy) lub przy pomocy polecenia Dim (również dla tablicy wielowymiarowej).

JavaScript

W tym języku tablica jest realizowana przy pomocy obiektu PmArray. Obiekt ten jest dostosowany do potrzeb systemu PROMOTIC i umożliwia pracę z 1- i 2-wymiarową tablicą.

Język JavaScript posiada własny obiekt Array, ale w systemie PROMOTIC nie jest jego stosowanie zalecane.

 
Obiekt PmArray można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmArray.

(Col,Row) - 2-wymiarowa tablica mniemana jako tablica wierszy

Podczas pracy z 2-wymiarową tablicą pierwszy oraz drugi rozmiar określa, kto z tablicy korzysta.

W funkcjach systemu PROMOTIC, które przyjmują lub zwracają tablicę wierszy, znaczenie rozmiaru jest zawsze określone (Col,Row) czyli (Kolumna,Wiersz). To oznacza, że pierwszy indeks określa numer lub ilość kolumn a drugi indeks określa numer lub ilość wierszy. Z punktu widzenia implementacji w przypadku tak wytworzonych tablic można w prosty sposób dodawać, usuwać lub zmieniać całe wiersze, ponieważ pozycje każdego wiersza tworzą ciągły obszar pamięci.

Niektóre następne metody PROMOTIC wykorzystujące tablice.

Pm.StringSplit - Zwraca 1-wymiarową tablicę podłańcuchów
Pm.StringJoin - Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy
Pm.FileCsvRead - Odczyt z pliku CSV
Pm.FileCsvWrite - Zapis do pliku CSV
Pm.FileTextWrite - Zapisanie zmienne (lub tablicy zmiennych) do pliku tekstowego
Pm.FindViewers - Zwraca listę przeglądarek obiektów wg. określonych kryteriów
Pm.GetRtLangs - Zwraca listę wszystkich narodowych języków wspieranych w aplikacji
Pm.ArrayOper - Operacje z tablicą
Pm.TransformValue - Transformacja wartości
 
PmaData.GetVarArray - Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu
PmaData.GetVarSubArray - Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem (od-do)
PmaData.SetVarArray - Przyszeregowanie wartości zmiennym obiektu z tablicy wartości
PmaData.SetVarSubArray - Przyszeregowanie tablicy wartości
 
PmaDataTable.GetArray - Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
PmaDataTable.SetArray - Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
 
PmaTrendGroup.GetData - Zwraca zapisane dane
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.
 
PmaAlarmGroup.GetHistoryData - Uzyska dane z historii alarmów/eventów
PmaAlarmGroup.GetStateData - Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów

Historia:
Pm8.03.02: Wytworzono
Navigacja:
 
 
- SVG
- W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice