Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tutorial - Przykład

Przykład ten bazuje na PODRĘCZNIK PROMOTIC oraz procedur opisanych w kapitach Pierwsze kroki, Trendy oraz Alarmy. Ponadto są w nim aplikowane następne technologie:
 
JavaScript:
W aktywnych elementach panela zastosowano język skryptowy JavaScript (Ustawienia języka skryptowego).
Makro wyrażenie:
Makro wyrażenie $.text - umożliwia wielojęzyczną lokalizację tekstów (Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych)
Makro wyrażenie $.par - umożliwia przepuszczaniem do parametru obiektu nadrzędnego by odróżnić inaczej identyczne podobiekty (Parametry Pma obiektu)
Makro wyrażenie $.join - umożliwia łączenie tekstów, makro wyrażeń, stałych do wymaganego wyrażenia końcowego
PmgTrendViewer:
Trendowane zmienne są dynamicznie dodane do przeglądarki trendów w zdarzeniu onStart Pmg obiektu
PmaAlarmGroup:
Wspólny obiekt rodzicielski PmaAlarmGroup dla pojedyńczych obiektów w ramach jednej kotłowni
PmaWorkspace:
Umożliwia w ramce main głównego obiektu PmaWorkspace rozdzielić powierzchnię na dalsze ramki.
PmaWeb:
Aplikacja jest oferowana do Webu przy pomocy obiektu PmaWeb a dla lokalizacji stron webowych zastosowano obiekt PmaWebLang.
Navigacja:
 
 
- Tutorial - Przykład
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice